Friday, June 22, 2012

Tazkirah Jumaat : Fatwa Mufti Boleh Ditolak

Wajib meninggalkan fatwa mufti itu jika ia hanya berupa pandangan semata-mata tanpa disandarkan pada sebarang dalil syarak dan pada masa yang sama timbul keraguan pada yang mengambil fatwa itu. Ini kerana fatwa pada keadaan ini hanya berupa nilaian zahir mufti, bukannya takwa mahupun wara'.

Imam An-Nawawi Rahimahullah pula menyatakan pada permasalahan ini sebagaimana berikut,

"Sesuatu hadiah yang diberikan kepada kamu oleh seorang yang kebanyakan hartanya adalah haram dan jiwa kamu tidak yakin terhadap halalnya hadiah tersebut, sedangkan mufti menmfatwakan kepada kamu halal memakannya, maka sesungguhnya fatwa itu tidak dapat menghilangkan syubhat...".

Sambungan : SINI

1 comment:

Fadzmie said...

Sebab itu kena siasat dulu sebarang fatwa yang dikeluarkan. Jangan ikut sembarangan tanpa usul periksa. ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...