Saturday, July 31, 2010

Kisah Kedengkian Abrahah(2) ...

Perjalanan Abrahah menuju ke Makkah

Dalam kitab tafsir An-Nasafi dinyatakan bahawa Abrahah telah mempersiapkan semua kelengkapan tenteranya untuk menyerang Makkah dan meruntuhkan Kaabah. Abrahah menaiki seekor gajah yang bernama Mahmud manakala di sampingnya dua belas ekor gajah yang lain.

Dan Ibnu Hisham menyebut di dalam kitab sirahnya bahawa bangsa Arab turut merasa bertanggungjawab untuk menyekat kemaraan tentera Abrahah itu. Sehingga di Yaman sendiri, tentera Abrahah telah ditentang oleh orang-orang Arab yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kabilah terkemuka. Namun begitu, tentera Abrahah dengan mudah saja mengalahkan mereka.

Dan antara mereka yang memimpin itu ialah Dzu Nafar. Tatkala Abrahah mahu membunuhnya lau berkatalah Dzu Nafar kepadanya, “Wahai raja janganlah kamu membunuhku. Barangkali kamu mengekalkan aku bersamamu lebih baik daripada kamu membunuhku!” . Maka Abrahah telah membatalkan niatnya untuk membunuh Dzu Nafar. Lalu Abrahah meneruskan perjalanannya menuju ke Makkah.

Sesampainya Abrahah di daerah Khos'am, dia ditentang pula oleh Nufail bin Habib bersama kabilahnya. Mereka ini juga telah dikalahkan oleh tentera Abrahah; sedang Nufail sendiri telah ditawan dan ditangkap. Pada mulanya Abrahah ingin membunuhnya akan tetapi akhirnya Abrahah telah menukar fikiran untuk memaafkan Nufail dan lalu menjadikannya sebagai penunjuk jalan menuju ke Makkah.

Apabila Abrahah dan tenteranya singgah ke bumi Thoif, mereka telah disambut dengan baik oleh para penduduknya. Ini kerana penduduk Tho’if khuatir Abrahah akan merosakkan tempat penyembahan berhala mereka yang diberi nama Al-Laati. Bukan itu sahaja, bahkan mereka mengutuskan Abu Righal untuk menjadi penunjuk jalan bagi Abrahah menuju ke Makkah.

Dalam perjalanan, mereka singgah di satu tempat yang bernama Al-Mughammas. Abu Rihgal telah meninggal dunia di sana lalu dikebumikan. Maka diceritakan bahawa orang-orang Arab kemudiannya telah melontar kuburnya dengan batu dan ia adalah satu-satunya kubur yang dilontar oleh manusia di Al-Mughammas.

Ketika menetap di Al-Mughammas, tentera-tentera Abrahah telah menggunakan kesempatan ini untuk merompak juga merampas harta benda kepunyaan orang Makkah. Dan di antara barang yang dirompak itu, terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib; datuk Nabi Muhammad S.A.W.

Dalam pada itu, Abrahah telah mengutuskan Hunathah Al-Himyari untuk memberitahu kepada seorang yang terkemuka di Makkah bahawa kedatangannya bukanlah untuk berperang kecuali jika mereka menghalanginya untuk merobohkan Kaabah.

Ketika Hunathah masuk ke Makkah, diberitahulah kepadanya bahawa ketua penduduk Makkah itu ialah Abdul Muthalib; ketua kaum Quraisyh. Maka Hunathah telah bertemu dengan Abdul Muttalib dan disampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abrahah itu.

Lalu Abdul Mutalib menjawab, “Demi Allah..!! Kami juga tidak akan memeranginya dan tidak akan sanggup melawannya. Baitullah itu dibangunkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam. Maka biarlah Allah yang mempertahankannya kerana itu hakNya. Dan andai ia dibiarkan oleh Allah, maka kami tidak dapat mempertahankannya …”

Hunathah berkata, “Jika demikian marilah pergi bersamaku menghadap Abrahah!” .

Dan Abdul Muthalib pun bersetuju.

Bersambung ....

Baca : Kisah Kedengkian Abrahah ...

Rujukan:
(1)Tafsir An-Nasafi
(2)Sirah An-Nabawiyah - Ibnu Hisham


***

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...