Monday, August 8, 2011

Rahsia Ramadhan : Tujuan Berpuasa

Firman Allah Taala dalam surah al-baqarah ayat 183 :

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,".

Seorang hamba yang bertaqwa ialah yang taat kepada Allah dalam segala arahan dan perintahNya. Perkara yang sering menjadi penghalang kepada manusia untuk taat kepada Allah ialah hawa nafsunya sendiri.

Puasa bertujuan mendidik hawa nafsu manusia. Dengan berpuasa, manusia meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsunya seperti makan, minum, bersetubuh dan sebagainya. Dia meninggalkan semua perkara tersebut bukan kerana penyakit, berpantang atau sebagainya tapi semata-mata mematuhi perintah Allah.

Maka berpuasa telah mendidik manusia supaya mengutamakan tuntutan Allah daripada mengutamakan tuntutan hawa nafsunya. Dengan itu, terdidiklah dia menjadi seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah S.W.T.

sila klik

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...